Arhiva ‘Radionice’

Interaktivna radionica za naručioce – 24. i 25. oktobar 2013. godine; Zlatibor

zlatiborU organizaciji konsultantske kuće „Tenderi d.o.o. Kragujevac“, na  Zlatiboru, u Hotelu „Zlatiborska noć“, održana je dvodnevna  interaktivna radionica   namenjena naručiocima  -  „Uspešno sprovođenje postupaka javnih nabavki“.

Praktičari – instruktori , dva dana  su, interaktivnim pristupom, prenosili učesnicima veštine koje su plod njihove bogate  prakse.  Govorilo se o  više značajnih  segmenata postupka javne nabavke –  sprovođenje postupka  „od početka do kraja“ – planiranje javnih nabavki (istraživanje tržišta i planiranje – procenjena vrednost ), konkursna dokumentacija, rokovi u postupku javne nabavke, kako otkloniti rizike i sprovesti uspešnu javnu nabavku, javne nabavke male vrednosti, nabavke narudžbenicom, razjašnjenje konkursne dokumentacije, rešavanje po podnetom zahtevu za zaštitu prava sa  osvrtom na odgovornost u javnim nabavkama.

Više »

Seminar i za naručioce i za ponuđače – 28. septembar 2012. godine; Hotel Kragujevac

hkU Kragujevcu je 28.09.2012.godine, održanprvi seminar – “Praktičari iz prveruke o Predlogu Zakona o javnim nabavkama” u organizaciji konsultantske firme “Tenderi” d.o.o. Kragujevac.

Seminaru su prisustvovali ponuđači i naručioci iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Niša, Požarevca, Ivanjice…

Praktičari su govorili o Predlogu Zakona o javnim nabavkama,  o podnetim  amandmanima  na predlog sa konkretnim primerima iz prakse, kaoi o tome kako postupati  u prelaznom periodu. Istaknuta su pozitivna rešenja kao što su sprečavanje sukoba interesa, preventiva radi veće kontrole i odgovornosti.

Više »