Uspešno održana radionica

radionica cacakNakon niza uspešnih seminara i interaktivnih radionica, konsultantska firma “Tenderi” doo, održala je radionicu za naručioce i ponuđače „Neka naše iskustvo, bude Vaša prednost„. Radionica je organizovana 25. Maja 2016. godine u prostorijama hotela „Livade“, Preljina – Čačak. Osnovni cilj radionice bio je da naši predavači, stručni konsultanti iz firme „Tenderi“ doo, što bolje upoznaju učesnike sa aktuelnom praksom u primeni Zakona o javnim nabavkama, a imajući u vidu dileme koje su se javljale tokom realizacije postupaka javnih nabavki, rizicima i mogućim posledicama “labave” primene Zakona. Kroz interaktivnu radionicu naručioci i potencijalni ponuđači,  upoznati su sa svojim pravima i obavezama, kao i sa primenom u praksi zakonskih rešenja, ali i sa stavovima i praksom Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava.

U okviru interaktivne radionice, održana je panel diskusija. Nosilac panel diskusije bila je gospođa Jagoda Ratinac, direktor i vlasnik konsultantske firme i priznati stručnjak u oblasti javnih nabavki, koja je učesnicima panela iznela analize izmena Zakona o javnim nabavkama, sa osvrtom na moguće posledice koje će ovakva primena Zakona prouzrokovati u praksi.

Učesnicima je osim praktične prezentacije na teme radionice, bilo omogućeno da postavljaju pitanja predavačima – instruktorima i da na ista dobiju odgovore, kao i da iznesu zapažanja i iskustva iz  oblasti javnih nabavki. Obostrana razmena iskustva bila je od značaja i pomoći svim učesnicima radionice.

Foto album sa radionice pogledajte na sledećem linku.

...