Objavljena nova mišljenja Uprave za javne nabavke

Misljenja upraveObaveštavamo Vas da je Uprava za javne nabavke na sajtu objavila nova mišljenja na stranici Dokumenti u delu Mišljenja i objašnjenja ”. Uprava je i ranije u želji da pomogne primenu nejasnih odredbi Zakona o javnim nabavkama u praksi, objavljivala mišljenja i objašnjenja koje su pomagala kako ponuđačima, tako i naručiocima u određenim slučajevima.


Među mišljenjima možete naći odgovore na aktuelna pitanja kao što su – Da li se ispunjenost dodatnih uslova za učešće može dokazivati preko podizvođača ili zajedno sa podizvođačem – Koliko maksimalno naručilac može da zahteva finansijski kapacitet u odnosu na procenjenu vrednost javne nabavke kao i na još mnoga druga pitanja.

Da bi ste ostali informisani o najnovijim dešavanjima i pitanjima data mišljenja i objašnjenja, pogledajte na sledećem linku Uprave za javne nabavke. ujn

...