Počinje kvartalno izveštavanje za treći kvartal 2016. godine (period jul – septembar)

bez-naslovaPodsećamo naručioce da su dužni da najkasnije do 10. oktobra, dostave kvartalne izveštaje o zaključenim ugovorima i sprovedenim postupcima za treći kvartal 2016.godine, Upravi za javna nabavke, u skladu sa članom 132. stav 3. ZJN.

Kako je kraj trećeg kvartala, počnite na vreme da uredjujete i prikupljate informacije neophodne za formiranje kvartalnog izveštaja.

Rok za dostavu kvartalnog izveštaja o javnim nabavkama za treći kvartal, Upravi za javne nabavke je od 01. do 10. oktobra 2016. godine.

Napominjemo da nedostavljanje Izveštaja Upravi za javne nabavke predstavlja prekršaj za naručioca shodno članu 169. ZJN.

Priprema  kvartalnih izveštaja vrši se primenom jedinstvenog aplikativnog softvera, koji sadrži obrasce za vođenje evidencije. Dostavlja se u elektronskoj formi Upravi za javne nabavke na adresu: izvestaj@ujn.gov.rs.

...