Upotreba pečata nije obavezna

pecatStupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) predviđa se ukidanje obaveze korišćenja pečata za privredne subjekte.

Upotreba pečata više neće biti potrebana kod prijema pošte, izdavanja potvrda, popunjavanja obrazaca, podnošenja zahteva, a samim tim prilikom učestvovanja u postupcima javnih nabavki i podnošenja ponude i sl. Privredna društva i preduzetnici koji su se osnovali posle 1. oktobra 2018. godine ne moraju da upotrebljavaju pečat, dok postojeći mogu, da ukoliko su im neophodni u poslovanju, posebnom odukom regulišu njegovu upotrebu ili ih postepeno izbace iz upotrebe. Iz zakonskih propisa proizilazi da prilikom podnošenja ponude ni jedna institucija, ustanova, organ… ili naručilac više nema pravo da zahteva pečat privrednim društvima ili preduzetnicima.

U skladu sa promenjenim zakonskim propisima Zakona o privrednim društvima Uprava za javne nabavke izvršila je izmenu Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova u kome je propisala OBAVEZU naručioca da prilikom izrade konkursne dokumenacije propišu obaveštenje da prilikom sačinjavanja ponude upotreba pečata za ponuđače nije obavezna.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, u saradnji sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED), obezbedila je kontakt mejl adresu ukidanje.pecata@gov.rs gde svi pravni subjekti mogu da prijave institucije koje im budu tražile pečat. Očekuje se i pokretanje kontakt centara koji će, pored prijema prijava privrednika, pružati i podršku službenicima u korišćenju elektronskih servisa i elektronskoj razmeni podataka.

...