KAKO UČESTVOVATI U POSTUPKU NA KOJI SE ZJN NE PRIMENJUJE

AnalizaOdredbama novog Zakona o javnim nabavkama propisano je da se zakon ne primenjuje na nabavke čija je procenjena vrednost manja:

od 1.000.000  dinara, za nabavku dobara i usluga, odnosno 3.000.000 dinara za nabavku radova

i da se na ove nabavke, primenjuju načela novog zakona na način koji je primeren okolnostima konkretne javne nabavke.

Kako su se vrednosti za nabavke do kojih naručilac nije dužan da primenjuje ZJN značajno povećale i promenile, u praksi od stane ponuđača, sve češće se javljaju pitanja:  „Kako da učestvujem u ovakvim nabavkama i da li naručilac ima obavezu da nam prosledi poziv?“

„ Zar nije  ograničena  transparentnost postupaka nabavki na koje se zakon ne primenjuje?“

Savet naših konsultanata svim ponuđačima je da se naručiocu obrate sa Pismom o zainteresovanosti u kome bi obavestili naručioca da su zainteresovani za određenu nabavku predmeta usluga ili radova koji su predmet njihove  ponude, i da očekuju da im naručilac uputi Poziv za podnošenje ponuda ukoliko  bude iskazao potrebu za dobrima, uslugama ili radovima koji su predmet njihove ponude.

Ako naručilac ne dostavi poziv za podnošenje ponuda, ponuđaču koji ga je prethodno  obavestio da je zainteresovano lice, povrediće načelo transparentnosti.

Za konkretne pojedinosti vezane za postupanje očekujemo Vašpoziv.

Vaši konsultanti.

...