Edukacija

edukacija

U okviru usluga edukacija konslutantska firma Tenderi d.o.o. pruža usluge organizovanja seminara i radionica. Seminari, radionice i obuke se održavaju po dogovoru, mogu biti i u prostorijama Vaše firme. Seminari i radionice su praktične i zasnivaju se na interaktivnom radu. Počinju i završavaju se po programu rada za konkretni seminar ili radionicu gde svaki učesnik dobija svoj materijal za seminar.

Ukoliko je ova oblast zanimljiva za Vas i ukoliko ste sigurni da predstavlja dobar izvor prihoda, nemojte dozvoliti da Vas nepoznavanje zakona, pravnih propisa, pravilnika, spreče u ostvarenju tih ciljeva. Podignite kvalitet ponuda i Vaše znanje o javnim nabavkama na viši nivo, budite informisani i povećajte profit.