Cenovnik

cenovnik_

Važeće cenovnike konsultantske kuće „Tenderi doo Kragujevac“ za ponuđače možete preuzeti sa sledećih linkova:

-  cenovnik konsultantskih usluga u oblasti javnih nabavki

-  cenovnik konsultantskih usluga u oblasti javno-privatnog partnerstva