Registrujte se u registar ponuđača na vreme!

UJN objavila misljenjeTenderi doo Kragujevac pružaju konsultantske usluge u vezi sa registracijom ponuđača u registar ponuđača.
Naš tim stručnih konsultanata Vam stoji na raspolaganju za sva pitanja.
Kontaktirajte nas i saznajte prvi koji dokazi su vam neophodni za registraciju.
Napominjemo da su registrovani ponuđači su u obavezi da u periodu od 01. marta do 01. jula 2020. godine podnesu zahtev za izdavanje potvrde o nepostojanju osnova za isključenje iz postupka javne nabavke iz člana 111. stav 1. tačka 1) i 2) Novog Zakona o javnim nabavkama. Zahtev podnosi registrovani zastupnik pravnog lica/preduzetnik ili lice ovlašćeno od strane zastupnika za podnošenje ZahtevaNapominjemo da se uz zahtev prilaže dokaz o uplati propisane naknade za izdavanje potvrde u iznosu od 1000, 00 dinara. Ostale dokaze koje je potrebno priložiti uz zahtev za izdavanje potvrde pročitajte na sledećem LINKU. Priloženi dokumenti ne mogu biti stariji od dva meseca od dana podnošenja dokumentacije Registru.Pravna lica i preduzetnici, registrovani u Registru ponuđača, koji do 1. jula 2020. godine ne dostave navedena dokumenta, biće brisani iz Registra ponuđača po službenoj dužnosti, u skladu sa odredbom člana 128. stav 8. Zakona o javnim nabavkama.

...