Seminar „Putokaz ka uspešnim javnim nabavkama“ održan 24.04.2014. god.

06.03.2013.Konsultanti iz firme “Tenderi doo Kragujevac” nastavili su svoju uspešnu praksu i  prenos praktičnih iskustva iz oblasti javnih nabavki i u 2014. godini.

Nakon niza uspešnih seminara, udruženje “Ponuđači Srbije” je 24.04.2014. godine u hotelu “Prestige” u Beogradu, organizovalo seminar na temu „Putokaz ka uspešnim javnim nabavkama“. Polaznici seminara su iskazali veliko zadovoljstvo i pohvale za naš rad. Zadovoljni su jer se mogu upoznati sa novim dešavanjima iz naše bogate prakse javnih nabavki.

Teme koje su naši instruktori obradili i prezentovali prisutnima bile su „Zahtev za zaštitu prava „, predavač gospođice Stanice Radović, struči konsultant i „Konkursna dokumentacija – uslov za podnošenje prihvatlјive ponude“, prezentovana od strane gospođe Jagode Ratinac, direktorke firme „Tenderi d.o.o.“ i sudskog veštaka za privredni kriminal.
Prisutni na seminaru su svo vreme postavlјali pitanja koja se tiču interpretiranih tema. Interaktivni  karakter seminara omogućio je, da polaznici  izlože svoje dileme i probleme, da postave pitanja i odmah dobiju  odgovore uz detalјnu analizu  kako je to rešavano u praksi.
Na osnovu ankete sprovedena po završetku seminara koju su popunili učesnici seminara, zaklјučili smo da su zadovolјni organizacijom seminara i predavačima.

Fotoalbum sa saminara možete pogledati ovde.

...