Arhiva ‘Vesti’

Objavljen Nacrt Zakona o javnim nabavkama

zakonojnObaveštavamo Vas da je zvaničan Nacrt Zakona o javnim nabavkama objavljen na sajtu Uprave za javne nabavke na linku http://www.ujn.gov.rs/ci.html  i na sajtu Ministarstva finansija na linku http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13970

Takođe, objavljeni su i je Javni pozivi za učešće u javnoj raspravi.

Pozivamo Vas da i Vi uzmete učešća u kreiranju primedbi, predloga i sugestija na objavljeni tekst Nacrta Zakona o javnim nabavkama.