AGENCIJSKO ZAPOŠLJAVANJE I JAVNE NABAVKE

poslovZakon o agencijskom zapošljavanju počinje da se primenjuje od 01. marta 2020. godine. Cilj donošenja zakona je da se doprinese suzbijanju sive ekonomije i rada na crno i da se agencijskim radnicima obezbede ustavom i zakonom zagarantovana prava iz rada i socijalnog osiguranja. Primena ovog zakona od značaja je i za oblast javnih nabavki. Ponuđač stiče status poslodavca korisnika.    Agencija sa ustupljenim zaposlenim zaključuje ugovor o radnu na neodređeno ili određeno vreme koje je jednako vremenu ustupanju poslodavcu korisnku, a poslodavac korisnik sa Agencijom zaključuje ugovor o ustupanju zaposlenih.Ponuđač na ovaj način obezbeđuje kadrovski kapacitet u postupku javne nabavke i Ugovor o ustupanju zaposlenih ima istu dokaznu snagu kao Ugovor o radu i kao ugovori kojima se obezbeđuje rad van radnog odnosa u smislu odredbi Zakona o radu. Od 01. marta 2020. godine naručioci koji propisuju dodatne uslove u konkursnoj dokumentaciji dužni su da kao dokaz ispunjenosti kadrovskog kapacita propišu i ugovor o ustupanju zaposlenih koji zaključuje ponuđač kao poslodavac korisnik sa Agencijom.

Ustupljeni zaposleni po ovom zakonu ima jednak tretman u pogledu ostvarivanja određenih prava iz radnog odnosa i po osnovu rada.

...