Izrada dopisa

Izrada dopisaDobro napisani dopis ogleda se u stavljanju fokusa na prepoznavanje problema u cilju što kvalitetnijeg  pronalaženja rešenja, a naše usluge u tom delu su:

- Pisanje podnesaka naručiocu
- Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja
- Sastavljanje svih vrsta ugovora za potrebe javne nabavke

Ukoliko niste sigurni da takav efekat možete postići pisanjem dopisa možete angažovati konsultante iz firme Tendera d.o.o. koji će uraditi dopis i u Vaše ime se obratiti naručiocu. Ponesak može ići na Vašem memorandumu ili ga mi možemo u Vaše ime i za Vaš račun proslediti naručiou po ovlašćenju. Brzo i jednostavno  e-mailom možete nam proslediti dokumentaciju i opis dešavanja i mi ćemo na osnovu iznetih činjenica ući u srž problema i naručiocu predstaviti najprihvatljivije  rešenje za obe strane.

Ukoliko želite da saznate informacije koje smatrate da su javne i koje naručilac po zakonu ima obavezu da saopšti možete nas angažovati da uradimo i pošaljemo naručiocu Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, gde na jednostavan način možete doći do podataka koje Vas interesuju. (zaključeni ugovor po konkretnoj javnoj nabavci, odluku o pokretanju postuka javne nabavke…)

Ukoliko pripremate ponudu, a niste sigurni kako treba da glasi ugovor o angažovanju radne snage, ugovor o zakupu tehničkog kapiteta ili pak sporazum o zajedničkom izvršenju javne nabavke grupe ponudjača, možete nas angažovati kako bi Vam sastavli potrebne ugovore za potrebe konkretne javne nabavke i tako biti sigurni da ste podneli prihvatljivu ponudu.