Identifikacija

Poslovno ime: Tenderi d.o.o. Kragujevac
Skraćeno poslovno ime: Tenderi doo Kragujevac
Sedište:  Kragujevac
Ulica i broj: Miloja Pavlovića 2, Lamela 2/2
Poreski broj – PIB: 106181905
Matični broj: 20422394
Šifra delatnosti: 7022
Broj tekućeg računa: 325-9500700021514-61 OTP Banka
Broj telefona: 034 501 564
Broj faksa: 034 501 565
Email:  tenderikg@gmail.com
Website: www.tenderidoo.rs
Obvezinik PDV: Ne
Identifikacija preduzeća u PDF -u: Preuzmite ovde ikona