Zakon o javnim nabavkama i prateći pravilnici

zakonojnOvim zakonom uređuje se planiranje javnih nabavki, uslovi, način i postupak javne nabavke; reguliše centralizacija javnih nabavki; uređuje javna nabavka u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga i u oblasti odbrane i bezbednosti; određuje način evidentiranja podataka o javnim nabavkama; određuju poslovi, način rada i oblik organizovanja Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki; određuje način zaštite prava u postupcima javnih nabavki i u drugim slučajevima u skladu sa zakonom; uređuju i druga pitanja od značaja za javne nabavke.

Zakon o javnim nabavkama (nezvanično prečišćen tekst) “Službeni glasnik RS” broj 124/12, 14/15 i 68/15

______________

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o javnim nabavkama

Zakon o javnim nabavkama (nezvanično prečišćen tekst) “Službeni glasnik RS” broj 124/12 i 14/15

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o javnim nabavkama

Zakon o javnim nabavkama “Službeni glasnik RS” broj 124/12

 

Podzakonski akti usklađeni sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15)

 

Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova

Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca

Pravilnik o sadržini odluke o sprovođenju postupka javne nabavke od strane više naručilaca

Pravilnik o formi plana javnih nabavki i načinu objavljivanja plana javnih nabavki na Portalu javnih nabavki

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka

_____________________

Podzakonski akti u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12 i 14/15).

 

Pravilnik o načinu dokazivanja ispunjenosti uslova da su dobra domaćeg porekla;

Pravilnik o građanskom nadzorniku;

Uredba o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke;

Opšti rečnik nabavki;

Pravilnik o načinu i programu stručnog osposoblјavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke;

Uredba o postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti.