Ponuđači očekujte nabavke za „Bezbednija dečja igrališta“

pravilnikNova pravila o bezbednosti dečjih igrališta  zahtevaju prilagođavanje ponuđača

Da bi ponuđači svoje aktivnosti na pripremi ponude,  do primene novog propisa, prilagodili novim pravilima značajno je blagovremeno informisanje. Zbog toga:

Obaveštavamo ponuđače, koji opremaju dečja igrališta, da je stupio na snagu nov Pravilnik o bezbednosti dečjih igrališta. Primena novog Pravilnika će početi 25 novembra 2018. godine. Novim Pravilnikom propisano je da se dečja igrališta na otvorenom prostoru, koja su dostupna javnoj upotrebi, moraju usaglasiti sa tehničkim zahtevima za opremu na dečjim igralištima i tehničkim zahtevima za potrebne površine na dečjim igralištima iz člana 11. i 12. Pravilnika u roku od tri godine od dana početka primene. Pravilnikom je propisano mesto gde mogu da se nalaze dečja igrališta, sadržaj informativne table na ulazu, vegetacija koja može da se nađe na igralištu, izgled ograde igrališta u slučaju da se igralište nalazi u blizini saobraćajnice, prilazi igralištu i dr. Takođe, propisani su zahtevi koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti da bi bilo imenovano za ocenjivanje usaglašenosti, postupak ocenjivanja usaglašenosti pregledom tipa, prvi, redovni i vanredni pregledi, elementi Deklaracije o usaglašenosti i izgled znaka usaglašenosti sa ovim Pravilnikom.

Kako je propisan rok primene: za izgradnju novih- primena Pravilnika je od 25.  novembra 2018. godine, a za usaglašavanje već izgrađenih dečjih igrališta sa zahtevima iz Pravilnika  rok je tri godine od početka primene Pravilnika. Logično je  očekivanje, da će vlasnici dečjih igrališta, tačnije lokalne samouprave,  raspisivati javne nabavke za izgradnju i opremanje novih dečjih igrališta i adaptaciju postojećih, u skladu sa ovim Pravilnikom.

Zbog toga je primena novog Pravilnika šansa za Ponuđače koji, do primene novog Pravilnika,  usaglase svoje ponude sa novim pravilima i  zahtevima iz Pravilnika, jer obezbeđuju  prednost na osnovu koje mogu ostvariti  značajnu finansijsku dobit pobedom na tenderima za izgradnju i adaptaciju dečjih igrališta širom Srbije.

...