Ukida se preferncijalana prednost za domaće ponuđače i robu

PreferecijalSporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane, predviđeno je da će nakon stupanja na snagu Sporazuma, Srbija, svaku prednost koju je davala domaćim preduzećima u ceni, postepeno ukidati u periodu od narednih pet godina.

Kako je Sporazum stupio na snagu 01.09.2013. godine, rok za ukidanje prednosti date domaćim ponuđačima bio je 01.09.2018. godine.

Kako je Ustavom Republike Srbije propisano da su potvrđeni međunarodni ugovori sastavni deo pravnog poretka Republike Srbije i neposredno se primenjuju, ukida se prednost iz člana 86. stav 1-4 koju je Zakon o javnim nabavkama davao domaćim ponuđačima i ponuđačima iz država potpisnica sporazuma CEFTA 2006, u odnosu na strane ponudjače iz zemalja članica EU.

Napominjemo da se dalje primenjuje prednost data domaćim ponuđačima u postupcima javnih nabavki radova i usluga, odnosno ponuđačima koji nude dobra domaćeg porekla u postupcima javnih nabavki samo u odnosu na ponuđače koji nisu  članice EU – ostaje na snazi u skladu sa članom 86. ZJN.

...