Seminar „Praktičari iz prve ruke“ održan 28.09.2012. god.

hkU Kragujevcu je 28.09.2012. godine, održan prvi seminar – “Praktičari iz prve ruke o Predlogu Zakona o javnim nabavkama” u organizaciji konsultantske firme “Tenderi” d.o.o. Kragujevac.
Seminaru su prisustvovali ponuđači i naručioci iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Niša, Požarevca, Ivanjice…

Praktičari su govorili o Predlogu Zakona o javnim nabavkama,  o podnetim  amandmanima  na predlog sa konkretnim primerima iz prakse, kao i o tome kako postupati  u prelaznom periodu. Istaknuta su pozitivna rešenja kao što su sprečavanje sukoba interesa, preventiva radi veće kontrole i odgovornosti.

Učesnici su pokazali veliko interesovanje za nove postupke javnih nabavki, konkurentni dijalog, sistem dinamičnih javnih nabavki, okvirni sporazum, kao i za uslove za učešće, kriterujume za vrednovanje, novo načelo bazirano na zaštiti životne sredine i sl.

Kreativna radionica učesnicima je dala korisne savete  o postupku otvaranja ponuda, sastavljanja zapisnika o otvaranju ponuda i koji propusti mogu biti osnov za  podnošenje zahteva za zaštitu prava.

Praktičari  su prihvatili da kostruktivne predloge plasiraju u javnoj raspravi, kao i da ih  proslede  Upravi za javne nabavke koja će ponovom Zakonu biti zadužena za izradu podzakonskih akata.
Svi učesnici iskazali su nestrpljenje i potrebu da se  sistemski okvir  javnih nabavki  što pre uredi  i da tržište javnih nabavki bude javno i jednako dostupno  ponuđačima.

Fotografije sa seminara možete pogledat ovde.

...