Cenovnik

cenovnik_

Važeće cenovnike konsultantske kuće „Tenderi doo Kragujevac“ za naručioce možete preuzeti sa sledećih linkova:

 cenovnik konsultantskih usluga u oblasti javnih nabavki

 cenovnik konsultantskih usluga u oblasti javno-privatnog partnerstva