Arhiva ‘Radionice’

Interaktivna radionica „Očekivanja od novog Zakona o javnim nabavkama“

Bez naslovaU organizaciji Poslovnog udruženja Ponuđači Srbije , a uz podršku Grada Kragujevca, održana je jednodnevna interaktivna radionica „ Očekivanja od novog Zakona o javnim nabavkama“ 01. juna 2018. godine. Stručni konsultanti, konsultantske kuće Tenderi doo Kragujevac u svojstvu instruktora praktičara prisustvovali su radionici i predstavili  teme

Prihvatljivi, neprihvatljivi uslovi i elementi kriterijuma za učešće u postupku javne nabavke – dosadašnja praksa sa osvrtom na Nacrt novog Zakona o javnim nabavkama“ predstavila je Jasmina Marković.

Zaštita prava u postupku javne nabavke – dosadašnja praksa kroz odluke Republičke komisije za zaštitu prava, sa osvrtom na Nacrt novog Zakona o javnim nabavkamapredstavila je Stanica Radović.

Dok je treću Treću temuOvlašćenja nadležnih organa po Nacrtu novog Zakona o javnim nabavkama predstavio je polaznicima Saša Varinac – advokat, bivši predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Više o održanoj radionici možete pogledati na sajtu Udruženja Ponuđači Srbije.

JAVNE NABAVKE BEZ STRESA – AKTUELNE TEME U PRAVO VREME

seminarKonsultantska firma Tenderi doo Kragujevac, uspešno je organizovala interaktivnu radionicu za naručioce i ponuđače „JAVNE NABAVKE BEZ STRESA – AKTUELNE TEME U PRAVO VREME“. Radionica je održana na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, 27. februara 2018. godine.Osnovni cilj radionice bio je da naši predavači, stručni konsultanti iz firme „Tenderi“ doo obuče predstavnike naručioca i ponuđača da efikasnije i ekonomičnije  upravljaju realizacijom ugovora, kao i kako da postupaju sa fakturama i drugim dokumentima, koji su osnov za plaćanje u komercijalnim transakcijama u skladu sa Izmenom i dopunom Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, koja je aktuelna od 1. marta 2018. godine.

Učesnici radionice su, osim praktične prezentacije na teme radionice, imali mogućnost aktivnog učešća – da postavljaju pitanja i da razmenom iskustava dobiju odgovore primenjive u praksi.

Fotograije sa radionice možete pogledati na sledećem linku.

Konsultanti Tendera doo Kragujevac na predavanju po programu “Monitoring javnih nabavki- Veća konkurencija, veća ušteda budžeta”

NaruciociKonsultanti Tendera doo Kragujevac u svojstvu predavača praktičara učestvovali su na radionici koju je organizovalo Udruženje “Ponuđači Srbije” 05.07.2017. godine, u hotelu „Kragujevac“, za naručioce. Radionica je organizovana, uz podršku grada Kragujevca,  u cilju realizacije Programa „Monitoring javnih nabavki – veća konkurencija, veća ušteda budžeta”.

Naši stručni konsultanti Jasmina Marković (diplomirani pravnik) i Stanica Radović (diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom) preneli su svoja iskustava sa aspekta prakse na teme  „Planiranje javnih nabavki i izmene plana“ i „Dobra konkursna dokumentacija – preduslov za pripremu prihvatljive ponude“.

Učesnici radionice iskazali su interesovanje i uputili veliki broj pitanja u vezi primene Zakona o javnim nabavkama i iznete teme.

Više o radionici možete pogledati na sledećem linku.

Uspešno održana radionica

radionica cacakNakon niza uspešnih seminara i interaktivnih radionica, konsultantska firma “Tenderi” doo, održala je radionicu za naručioce i ponuđače „Neka naše iskustvo, bude Vaša prednost„. Radionica je organizovana 25. Maja 2016. godine u prostorijama hotela „Livade“, Preljina – Čačak. Osnovni cilj radionice bio je da naši predavači, stručni konsultanti iz firme „Tenderi“ doo, što bolje upoznaju učesnike sa aktuelnom praksom u primeni Zakona o javnim nabavkama, a imajući u vidu dileme koje su se javljale tokom realizacije postupaka javnih nabavki, rizicima i mogućim posledicama “labave” primene Zakona. Kroz interaktivnu radionicu naručioci i potencijalni ponuđači,  upoznati su sa svojim pravima i obavezama, kao i sa primenom u praksi zakonskih rešenja, ali i sa stavovima i praksom Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava. Više »

Interaktivna radionica „Kako do uspeha u javnim nabavkama“ 05. i 06. novembar 2015. godine

???????????????????????????????U prostorijama hotela „Zlatiborska noć“  05. i 06. novembra 2015. godine održana je dvodnevna interaktivna radionica „Kako do uspeha u javnim nabavkama“ u organizaciji konsultantske kuće Tenderi d.o.o. Kragujevac.

Prva tema prvog dana radionice, „Pravilno korišćenje i efikasno pretraživanje Portala javnih nabavki“ bila je namenjena i ponuđačima i naručiocima. Kroz temu je ponuđačima i naručiocima na praktičnim primerima prikazana pravilna upotreba portala, upoznati su sa softverskim zahtevima za korišćenje portala i najčešćim greškama koje čine u praksi. Učesnici radionice uzeli su aktivno učešće i zajedno sa instruktorima na radionici kroz praktičan rad na portalu javnih nabavki – unosili podatke, pretraživali portal i preuzimali dokumentaciju sa Portala. Više »

Interaktivna radionica „Izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama“ 25. septembar 2015. godine

0

U organizaciji konsultantske kuće Tenderi d.o.o., u Domu učenika srednjih škola Kragujevac,  25. septembra 2015. godine održana je jednodnevna interaktivna radionica „Izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama“.

Radionicom su obrađene teme koje se tiču  izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama. Izmenjen i dopunjen Zakon o javnim nabavkama u primeni je od 12. avgusta 2015. godine. Kroz dve teme, „Sprovođenje postupaka koji su započeti po „starom“ Zakonu, plan nabavki po „starom“ i izmenjenom Zakonu i izmene i dopune Zakona koje se tiču vrsta postupaka nabavki“ i „Priprema dokumentacije Više »

Interaktivna radionica „Izveštaj o izvršenju plana nabavki za 2014. godinu i druga aktuelna pitanja“ 13. mart 2015. godine

9U Domu učenika srednjih škola Kragujevac – Artem 13. marta 2015. godine održana je jednodnevna interaktivna radionica „Izveštaj o izvršenju plana nabavki za 2014. godinu i druga aktuelna pitanja“ u organizaciji konsultantske kuće Tenderi d.o.o. Kragujevac. Radionica je bila namenjena naručiocima iz Kragujevca i okoline.

U prvom delu radionice govorilo se o izveštaju o izvršenju plana nabavki. Učesnici radionice su upoznati sa prethodnim uslovima koje je potrebno ispuniti kako bi uspešno pripremili izveštaj o izvršenju plana nabavki, a izrada izveštaja o izvršenju predstavljena je na praktičnom primeru. Tema je posebno bila interesantna naručiocima jer se ove godine po prvi put prosleđuje izveštaj o izvršenju plana nabavki kroz aplikativni softver za planiranje nabavki i kvartalno izveštavanje. Više »

Interaktivna radionica „Naše iskustvo za Vaše USPEŠNE JAVNE NABAVKE“ 27. i 28. novembar 2014. godine

za vesti_TaraU prostorijama hotela „Omorika“ na Tari, 27. i 28. novembra 2014. godine održana je dvodnevna interaktivna radionica „Naše iskustvo za Vaše USPEŠNE JAVNE NABAVKE“ u organizaciji konsultantske kuće Tenderi d.o.o. Kragujevac.

U toku prvog dana radionice bile su zastupljene teme vezane za konkursnu dokumentaciju, analizu načelnih pravnih stavova Republičke komisije za zaštitu prava i kako postupiti po podnetom zahtevu za zaštitu prava.

Drugog dana govorilo se o ređe zastupljenim postupcima kod naručioca -  restriktivnom postupku, kvalifikacionom postupku i okvirnom sporazumu. Učesnici radionice, kroz izlaganja instruktora –predavača, upoznati su specifičnostima, prednostima i manama svakog od navedenih postupaka kroz praktične primere.

Više »

Interaktivna radionica „Kako efikasno i efektivno do uspešne javne nabavke?” 24. jun 2014. godine

008U Studentskom kulturnom centru Kragujevac 24. juna 2014. godine održana je jednodnevna interaktivna radionica „Kako efikasno i efektivno do uspešne javne nabavke?“ u organizaciji konsultantske kuće Tenderi d.o.o. Kragujevac. Radionica je bila namenjena naručiocima iz Kragujevca i okoline.

U toku radionice bile su zastupljene teme vezane za postupak javne nabavke male vrednosti i izveštaj o stručnoj oceni ponuda. Kroz temu „Postupak javne nabavke male vrednosti“  govorilo se o specifičnosti ovog postupka, konkursnoj dokumentaciji, rokovima vezanim za ovaj postupak i portalu javnih nabavki. Poseban deo teme bio je posvećen određivanju istovrsnosti radova, dobara i usluga. Kroz temu „Stručna ocena ponuda“ učesnicima radionice preneta su praktična iskustva predavača-instruktora vezano za ovu svakako jednu od najznačajnih faza u postupku sprovođenja postupka javne nabavke.

Više »

Interaktivna radionica “Naše iskustvo za Vaše nabavke bez stresa” – 28. mart 2014. godine

DSC00037_800x600_340x255_250x18828. marta 2014. godine u Kragujevcu, u prostorijama Muzeja „21. Oktobar“, u prelepom ambijentu Spomen-parka Kragujevački oktobar, održana je jednodnevna interaktivna radionica „Naše praktično iskustvo za Vaše nabavke bez stresa“ u organizaciji konsultantske kuće Tenderi d.o.o. Kragujevac.

Teme koje su obrađene na radionici bile su između ostalog i sprovođenje postupaka na koje se Zakon ne primenjuje – primer i primena narudžbenice, određivanje istovrsnosti radova, dobara i usluga, softver za planiranje nabavki i kvartalno izveštavanje – evidencija i vođenje kartica pokrenutih postupaka, pripremanje izveštaja za prvi kvartal i slanje podataka UJN i DRI kroz konkretan primer. U okviru posebne teme „Javne nabavke, naše iskustvo – Vaša uspešna praksa“  diskutovalo se o trenutno aktuelnim pitanjima i dilemama u oblasti javnih nabavki, sa prezentovanjem smernica kako  uspešno prevazići prepreke na koje nailaze naručioci.

Više »