Interaktivna radionica „Naše iskustvo za Vaše USPEŠNE JAVNE NABAVKE“ 27. i 28. novembar 2014. godine

za vesti_TaraU prostorijama hotela „Omorika“ na Tari, 27. i 28. novembra 2014. godine održana je dvodnevna interaktivna radionica „Naše iskustvo za Vaše USPEŠNE JAVNE NABAVKE“ u organizaciji konsultantske kuće Tenderi d.o.o. Kragujevac.

U toku prvog dana radionice bile su zastupljene teme vezane za konkursnu dokumentaciju, analizu načelnih pravnih stavova Republičke komisije za zaštitu prava i kako postupiti po podnetom zahtevu za zaštitu prava.

Drugog dana govorilo se o ređe zastupljenim postupcima kod naručioca -  restriktivnom postupku, kvalifikacionom postupku i okvirnom sporazumu. Učesnici radionice, kroz izlaganja instruktora –predavača, upoznati su specifičnostima, prednostima i manama svakog od navedenih postupaka kroz praktične primere.

Za vreme izlaganja i aktivnog rada, a takođe i za vreme pauza i slobodnog vremena, učesnici radionice su razmenjivali svoja iskustva i znanja vezano za postupke javnih nabavki.  Učesnici su posebno naglasili prednosti rada u malim grupama, gde je svakom učesniku posvećena maksimalna pažnja i gde svako može izneti svoje dileme sa kojima se suočava.

Uspešnost radionice pokazuju i rezultati sprovedene ankete. Učesnici su sa najvišom ocenom ocenili interesantnost tema, organizaciju radionice i instruktore – predavače, a takođe su iskazali želju da se slična radionica organizuje u što kraćem periodu.

Foto album sa radionice pogledajte na sledećem linku.

...