Instrukcije komisiji po podnetom zahtevu za zaštitu prava

instrukcijaDobili ste zahtev za zaštitu prava? Ne znate kako da postupite?

Naš stručni tim može Vam pomoći da uspešno prevaziđete trenutnu situaciju.

Pružamo konsultantske usluge komisiji, savetujemo kako da postupi po konkretnom zahtevu i pratimo postupak do kraja.

Uz našu stručnu pomoć izbeći ćete nepotrebne troškove i postupak javne nabavke sprovesti na efikasan i ekonomičan način.