Zakon o javnim nabavkama

zakonojnOvim zakonom uređuje se planiranje javnih nabavki, uslovi, način i postupak javne nabavke; reguliše centralizacija javnih nabavki; uređuje javna nabavka u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga i u oblasti odbrane i bezbednosti; određuje način evidentiranja podataka o javnim nabavkama; određuju poslovi, način rada i oblik organizovanja Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki; određuje način zaštite prava u postupcima javnih nabavki i u drugim slučajevima u skladu sa zakonom; uređuju i druga pitanja od značaja za javne nabavke.

 

Zakon o javnim nabavkama (nezvanično prečišćen tekst) “Službeni glasnik RS” broj 124/12, 14/15 i 68/15

______________

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o javnim nabavkama

Zakon o javnim nabavkama (nezvanično prečišćen tekst) “Službeni glasnik RS” broj 124/12 i 14/15

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o javnim nabavkama

Zakon o javnim nabavkama “Službeni glasnik RS” broj 124/12