Zakon o opštem upravnom postupku

zakonoupravnompostupkuPo ovom zakonu dužni su da postupaju državni organi kad u upravnim stvarima, neposredno primenjujući propise, rešavaju o pravima, obavezama ili pravnim interesima fizičkog lica, pravnog lica ili druge stranke, kao i kad obavljaju druge poslove utvrđene ovim zakonom.

Preuzmite Zakon o opštem upravnom postupku klikom ovde.