Prisustvovanje otvaranju ponuda sa instrukcijama

prisustvovanjeNaš stručni tim prisustvuje otvaranju ponuda, pri tome pruža  instrukcije po predmetnom postupku javne nabavke.

Za Vas vršimo proveru dokumentacije koja prati javnu nabavku: zapisnika o otvaranju ponuda, izveštaja o stučnoj oceni ponuda, odluke o dodeli ugovora / odluke o obustavi postupka.

Učinite da postupak otvaranja ponuda protekne u skladu sa zakonom i efikasno, uz prisustvo naših stručnih konsultanata.