Priprema konkursne dokumentacije

Stručni tim za naručioce za Vas vrši pripremu konkursne dokumentacije za sve vrste postupaka javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, pratećim aktima i propisima koji se odnose na konkretan predmet javne nabavke.

dokumentacije_mainU našoj ponudi imate opciju pripreme konkursne dokumentacije za konkretnu javnu nabavku i pripreme modela konkursne dokumentacije.

Naše iskustvo, veliki broj zadovoljnih klijenata i uspešno sprovedenih postupaka predstavlja garanciju da će se postupak Vaše javne nabavke u saradnji sa nama završiti efikasno, uspešno i bez stresa.

Kao dodatnu uslugu pružamo i mogućnost praćenja sa sugestijama čitavog procesa javne nabavke, od objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, pa sve do zaključenja ugovora.