Energetska efikasnost – oznake

Energetska ef.Po novom Zakonu o javnim nabavkama uslov zaštite životne sredine i energetske efikasnosti veoma je važan (Načelo zaštite životne sredine i obezbeđenja energetske efikasnosti).

Naručilac je dužan da nabavlja dobra, usluge i radove koji ne zagađuju, odnosno koji minimalno utiču na životnu sredinu, odnosno koji obezbeđuju adekvatno smanjenje potrošnje energije – energetsku efikasnost.

Detaljnije:

ENERGETSKA EFIKASNOST -  OZNAKE

Energetske oznake Vam mogu pomoći da napravite pravi izbor u kupovini klima uređaja i drugih električnih aparata i opreme. Skala energetskih razreda prikazana je strelicama sa slovnim oznakama od “A” do “G” i strelicama različitih dužina i boja. Energetska oznaka “A” označava uređaje koji troše najmanje električne energije, odnosno, energetski najefikasnijie uređaje. Energetska oznaka “G” označava uređaj sa najvećom potrošnjom energije odnosno najmanje energetski efikasan uređaj. Slovna oznaka energetskog razreda prikazana je sa desne strane slike koja prikazuje energetsku efikasnost uređaja.

Važno je zapamtiti da bolja energetska klasa ne znači i veću cenu proizvoda, ali obavezno znači manju potrošnju električne energije i manje troškove. Cena klima uređaja zavisi i od drugih faktora od kojih su najbitnije: proizvođač uređaja, zemlja porekla, tehničke karakteristike, i slično. Dva proizvoda istih ili sličnih karakteristika, ali različitih proizvođača, mogu imati različite cene.

Kod klima uređaja energetska efikasnost predstavlja odnos dobijene toplotne, odnosno rashladne energije, u odnosu na potrošenu električnu energiju.

...