Izmenjen Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora

pravilnik___Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i ifrastrukture donelo je izmenjeni PRAVILNIK o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora ( Službeni glasnik Republike Srbije br. 22 od 27. februara 2015; 24 od 17. marta 2017. godine)

Nadzor nad građevinskim ratovima za koje se izdaje građevinska dozvola, nakon izmena Pravilnika, mogu da vrše sva privredna društva koja ispunjavaju uslove za projektovanje takvih objekata.

Pre izmene, projektantski nadzor nije bilo moguće poveriti privrednom društvu koje nije izradilo tehničku dokumentaciju, a to je ograničavalo konkurenciju pri izboru vršioca projektantskog nadzora.

Nesumnjivo je da će navedena  izmena doneti veću konkurentnost u javnim nabavkama usluga projektantskog nadzora nad izvođenjem radova za koje se pribavlja građevinska dozvola. Veća konkurentnost u ovoj oblasti,  naručiocima će doneti niže cene i kvalitetniji nadzor.

Izmenom Pravilnika precizira se pored ostalog, da nadzorni organ utvrđuje

  • Da li izvođač radova odstupa od izdate građevinske dozvole, odnosno rešenja o odobrenju, projekta za građevinsku dozvolu, odnosno idejnog projekta, kao i projekta za izvođenje, predviđenog kvaliteta materijala i opreme koja se ugrađuje u objekat ili odstupa od drugih elemenata koji bi uticali na kvalitet radova, utvrđenu vrednost objekta ili na produženje rokova izgradnje;
  • Da bez odlaganja sve probleme unosi u prateću dokumentaciju koja se vodi na gradilištu u skladu sa zakonom;
  • Da bez odlaganja pisanim putem o tome obaveštava investitora i izvođača radova radi preduzimanja odgovarajućih mera, i o posledicama koje mogu nastati ako mere ne budu preduzete.
  • Da obaveštava nadležnog građevinskog inspektora ako u toku građenja nastupe okolnosti čije otklanjanje ne trpi odlaganje, radi preduzimanja potrebnih mera za sprečavanje i otklanjanje štetnih posledica, obustavlanje radova u slučajevima odstupanja od tehničke dokumentacije kad konkretna odstupanja mogu biti od uticaja na nosivost, trajnost i projektovanu konstrukciju objekta ili mogu dovesti do materijalne štete do ugrožavanja života i zdravlja ljudi.

Izmene Pravilnika o sadržini i vođenju stručnog nadzora, povećaće odgovornost kako projektanta, tako i stručnog nadzora, što će skupa, uticati na bolji kvalitet izvođenja radova.

Izmenjeni PRAVILNIK u  primeni  je počev od 18. marta 2017. godine.

...