IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD JUL-SEPTEMBAR 2018. GODINE

Kvartalno izveštavanjeNaručioci do 10. oktobra 2018. godine dostavljaju, putem jedinstvenog softvera Uprave za javne nabavke, izveštaj o sprovedenim i obustavljenim postupcima, o zaključenim i izmenjenim ugovorima o javnoj nabavci  i o ugovorima zaključenim iz postupaka na koje se zakon ne primenjuje, za treći kvartal 2018. godineObaveza naručilaca za dostavljanje tromesečnih izveštaja o javnim nabavkama najkasnije do 10. u mesecu koji sledi po isteku tromesečja  propisana je Zakonom o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 - dalje: Zakon) i Pravilnikom o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 29/2013 - dalje: Pravilnik).

Prema izmenjenim odredbama Zakona iz 2015. godine, koje se odnose na plan javnih nabavki, naručioci više nemaju obavezu planiranja nabavki kroz jedinstveni softver, ali opciono takva mogućnost i dalje postoji.Međutim, iako planiranje i evidentiranje nabavki,  kroz jedinstveni softver, više nije obavezno, svi naručioci imaju obavezu izrade i dostavljanja tromesečnih izveštaja o javnim nabavkama, kao i o nabavkama na koje se Zakon ne primenjuje, iako one nisu obuhvaćene planom javnih nabavki, Upravi za javne nabavke.

S obzirom na to da se odredbe Zakona kojima je propisana obaveza dostavljanja tromesečnih izveštaja, kao ni odredbe Pravilnika nisu menjale, tromesečni izveštaji se pripremaju i dostavljaju Upravi u elektronskoj formi, korišćenjem jedinstvenog softvera, pa je samim tim iz praktičnih razloga preporučljivo da se i planiranje i evidentiranje nabavki izvršava kroz jedinstveni aplikativni softver .

ZAKONSKE ODREDBE

Odredbama člana 132. i 133. Zakona propisano je da je naručilac dužan da:

- prikuplja i evidentira podatke o postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama;

- dostavi kvartalni (tromesečni) izveštaj Upravi – najkasnije do 10. u mesecu koji sledi po isteku tromesečja;

- dostavi, na osnovu posebnog zahteva Uprave, izveštaj sa dodatnim podacima, o svakom pojedinačnom ugovoru o javnoj nabavci ili postupku javne nabavke u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od osam dana od prijema zahteva;

- kvartalni (tromesečni) izveštaj o zaključenim ugovorima i sprovedenim postupcima nabavki dostavi isključivo u elektronskoj formi, koristeći jedinstveni softver.

...