Arhiva ‘Vesti i aktuelnosti’

Javne nabavke – po ubrzanoj proceduri Predlog Zakona o otklanjanju posledica poplava u proceduri

ubrzana proceduraInformišemo ponuđače da će se ubrzana procedura javnih nabavki, ako skupština Srbije usvoji Predlog  Zakona o otklanjanju posledica poplava, primenjivati na područjima pogođenim poplavama.

Područje pogođeno poplavama obuhvata poplavljene i klizištima ugrožene delove teritorije Republike Srbije: Beograd- gradske opštine Obrenovac, Lazarevac,Mladenovac,Grocka i Rakovica, gradove: Sremska Mitrovica, Šabac, Loznica, Valjevo, Čačak, Užice,Jagodina, Kruševac, Kraljevo, Kragujevac, Požarevac  i  Zaječar, i opštine: Bajina Bašta, Kosjerić, Požega, Ub, Osečina, Ljig,Lajkovac, Mionica,Bogatić, Vladimirovci, Koceljeva, Mali Zvornik, Krupanj, Ljubovija, Gornji Milanovac, lučani, Ražanj, Aleksinac, Doljevac, Petrovac na Mlavi, Smederevska Palanka,Velika Plana, Paraćin i Ćuprija.

Napominjemo da ćemo,  po objavi usvojenog teksta  Zakona o otklanjanju posledica poplava, detaljno informisati zainteresovana lica i ponuđače o novinama koje donosi ubrzana procedura javnih nabavki.

Ponuda ne može biti odbijena zbog formalnih nedostataka?

zahtev kon.Primena novog zakona o javnim nabavkama donela je i u praksi manje formalizma koje je dugo najavljivano. Mnogi su se pitali kako će se ove zakonske odredbe primenjivati u praksi. Kako bi objasnila pojam labave primene Zakona o javim nabavkama i razrešila nedoumice u praksi Republička komisija je objavila tumačenje ovih zakonskih odredbi u načelnom pravnom stavu na svom sajtu.

Na Opštoj sednici održanoj 16.04.2014. godine, Republička komisija je objavila svoja tumačenje člana 106. stav 1. tačka 5) ZJN/2012 i iznela 18. načelni pravni stav. Navedeni stav glasi da „ukoliko pojedini sastavni delovi ponude ne sadrže neki od podataka koje je ponuđač bio dužan da navede u ponudi u skladu sa zahtevima naručioca iz konkursne dokumentacije, naručilac ne može da odbije takvu ponudu zbog bitnih nedostataka Više »

Načelni pravni stavovi Republičke komisije za zaštitu prava

zakonojn16. aprila 2014. godine održana je 4. Opšta sednica Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Doneto je ukupno osam načelnih pravnih stavova kojima su pojašnjene aktuelne nedoumice i pitanja u oblasti javnih nabavki.

U okviru donetih načelnih pravnih stavova bliže su definisane situacije ukoliko pojedini sastavni delovi ponude ne sadrže neki od podataka koje je ponuđač bio dužan da navede u ponudi u skladu sa zahtevima naručioca iz konkursne dokumentacije, ukoliko ponuđač nije potpisao poslednju stranu modela ugovora kao sastavnog dela ponude, ukoliko više ponuđača u postupku javne nabavke nesumnjivo nude identično dobro istog proizvođača itd. Više »

Energetska efikasnost – oznake

Energetska ef.Po novom Zakonu o javnim nabavkama uslov zaštite životne sredine i energetske efikasnosti veoma je važan (Načelo zaštite životne sredine i obezbeđenja energetske efikasnosti).

Naručilac je dužan da nabavlja dobra, usluge i radove koji ne zagađuju, odnosno koji minimalno utiču na životnu sredinu, odnosno koji obezbeđuju adekvatno smanjenje potrošnje energije – energetsku efikasnost.

Detaljnije:

ENERGETSKA EFIKASNOST -  OZNAKE

Energetske oznake Vam mogu pomoći da napravite pravi izbor u kupovini klima uređaja i drugih električnih aparata i opreme. Skala energetskih razreda prikazana je strelicama sa slovnim oznakama od “A” do “G” i strelicama različitih dužina i boja. Više »

Šta obavezno morate da znate pri podnošenju Zahteva za zaštitu prava

???????Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji, a predaje naručiocu, protiv svake radnje naručioca, u toku celog postupka javne nabavke.

Ponuđač koji osporava vrstu postupka, sadržinu poziva za podnošenje ponuda ili sadržinu konkursne dokumentacije, podnosi Zahtev za zaštitu prava koji naručilac treba da primi  sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke velike vrednosti. Kada je u pitanju javna nabavka male vrednosti i kavlifikacioni postupak, Zahtev za zaštitu prava je blagovremen ako ga naručilac primi najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.

Više »

Građanski nadzornik po novom Zakonu o javnim nabavkama

slicicavestU postupku javnih nabavki, kada je procenjena vrednost javne nabavke veća od milijardu dinara, propisano je da postupak nadgleda građanski nadzornik.

Za građanskog nadzornika može biti imenovano lice koje je stručnjak u oblasti javnih nabavki ili oblasti koja je u vezi sa predmetom javne nabavke ili udruženje koje se bavi javnim nabavkama, sprečavanjem korupcije ili sukoba interesa.

Za građanskog nadzornika ne može biti imenovano lice zaposleno ili na neki način angažovano kod naručioca ili lica povezanog sa naručiocem, niti lice koje je član političke organizacije.

Više »